یخچال کینو | فریزر کینو | یخچال و فریزر کینو | یخچال کافی شاپی

یخچال وفریزرهای ایستاده خانواده کینو دارای گنجایش مفید وبهینه است واین مورد جهت مصارف تجاری بسیار حائز اهمیت بوده واز جمله نقاط قوت محصول می باشد.
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123 phone

دسته بندی محصولات

توضیحات

یخچال وفریزرهای ایستاده خانواده کینو دارای گنجایش مفید و بهینه است و این مورد جهت مصارف تجاری بسیار حائز اهمیت بوده واز جمله نقاط قوت محصول می باشد.

مشتریان اشل