انواع بوفه سرد و گرم استیل

بوفه سرد و گرم استیل یکی از تجهیزات کاربردی در آشپزخانه های صنعتی می باشد.
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123 phone

دسته بندی محصولات

توضیحات

بوفه سرد و گرم استیل یکی از تجهیزات کاربردی در آشپزخانه های صنعتی می باشد.

مشتریان اشل